Drukuj

Komunikat techniczny 5 Zambrowskiego Biegu Ulicznego 1 maja 2019

 

 • Bieg na dystansie 5 km wystartuje o godz. 10:20
 • Start biegu na dystansie 10 km nastąpi o godz. 10:25 – trasa z atestem PZLA
 • Start i meta zlokalizowane będą na Stadionie Miejskim w Zambrowie przy ul. Wyszyńskiego.
 • Trasy dostępne na stronie zambrowskibieguliczny.pl oraz w pakietach startowych
 • Na trasie Biegu o dystansie 10 km rozstawiony będzie jeden punkt odżywiania (woda) na 5-tym km.
 • Na trasie będą znajdować się dodatkowe punkty kontrolne. Ominięcie któregokolwiek będzie skutkowało dyskwalifikacją zawodnika.
 • Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu” podpisanego przez rodzica lub opiekuna prawnego. Oświadczenie należy przedstawić w Biurze Zawodów podczas odbioru numeru startowego. Wzór oświadczenia na stronie http://zambrowskibieguliczny.pl/wp-content/uploads/2019/03/o%C5%9Bwiadczenie-do-Regulamin-dla-m%C5%82odzie%C5%BCy-i-doros%C5%82ych.docx
 • Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu muszą zostać zweryfikowani w dniu zawodów w Biurze Zawodów.
 • Płatności: osoby, które dokonały płatności za bieg, a nie jest ona oznaczona na liście startowej – proszone są o przedstawienie dowodu wpłaty w dniu biegu w biurze zawodów
 • Opłata startowa w dniu zawodów wynosi 50 zł płatnych gotówką
 • Adres Biura Zawodów: Zambrowski Klub Sportowy OLIMPIA (nowy budynek), ul. Wyszyńskiego 8. Biuro będzie czynne: 1 maja 2019 w godzinach 8.00 – 10.00.
 • W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymują pakiet startowy zawierający: numer startowy wraz z elektronicznym chipem do pomiaru czasu, koszulkę funkcyjną
 • Numer z chipem jest własnością Organizatora i podlega zwrotowi po ukończonym biegu (na mecie). Numer z chipem jest gotowy do użycia i powinien być prawidłowo zamocowany czterema agrafkami z przodu, które zapewnia organizator. Zabrania się jakichkolwiek modyfikacji. Brak numeru podczas zawodów będzie skutkował dyskwalifikacją.
 • Pakiet startowy można odebrać tylko osobiście.
 • Podstawą odbioru zestawu startowego z numerem jest okazanie przez zawodnika w Biurze Zawodów dokumentu tożsamości ze zdjęciem w przypadku osób pełnoletnich, zaś w przypadku osób w wieku od 16 do 18 roku życia – legitymacji szkolnej lub innego dowodu potwierdzającego tożsamość (np. paszport)
 • Szatnia– będzie czynna w dniu zawodów w Zambrowskim Klubie Sportowym OLIMPIA, ul. Wyszyńskiego 8 (nowy budynek) w godzinach  od 9.30 do 13.00. Prosimy nie pozostawianie wartościowych rzeczy bez nadzoru.
 • Parking dla uczestników imprezy przed budynkiem Klubu (wjazd tylko od ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego)
 • Nagrody:każdy, kto ukończy bieg otrzyma ma mecie pamiątkowy medal, dla zwycięzców przewidziano puchary oraz nagrody finansowe. Odbiór nagród finansowych na podstawie ważnego dowodu tożsamości po dekoracjach w Biurze Zawodów.

 

Stadion Miejski w Zambrowie

8:45 rozgrzewka dla dzieci

9.00 – biegi dla dzieci na płycie stadionu

10.20 – start biegu na 5 km ulicami Zambrowa

10.25 – start biegu na 10 km ulicami Zambrowa (trasa z atestem PZLA)

Biuro zawodów, szatnia, toalety:
w budynku Zambrowskiego Klubu Sportowego OLIMPIA (nowy budynek)

 

 

Ułatwienia dostępu - zamknij panel